Det här är Arfors Consulting Team

Vi är ett nätverk av företagare med mångårig erfarenhet från olika chefsbefattningar i näringslivet. Vår sammansättning är tvärfunktionell, precis som verkligheten. Egenföretagandet gör oss "lean" i ordets rätta bemärkelse. Vi är rädda om kundens resurser och är otåliga att snabbt skapa resultat.
Välkommen att stifta bekantskap med oss!

Malin Harström


Civ ing. maskinteknik med inriktning industriell ekonomi.
Född: 1958
E-post: malin@harstrom.se
Telefon: +46 (0)70 624 1408

Erfarenhet: Drygt 25 års erfarenhet av att arbeta med kombinationen av affärssystem/APS-system för att finna bästa sättet att styra en verksamhet. Fokus på behovsanalys, värdeanalys, lösningsförslag och utbildning. Både inför beslut och under genomförande.

Styrka: Mitt område är Supply Chain (inköp, lager, tillverkning, distribution) och jag kan, eller förstår, de ERP- och planeringssystem som används för att effektivisera och styra dessa processer. Jag är pedagogisk och analytisk. Leder och entusiasmerar.

Branscher: Stål, livsmedel, pharma, verkstad, process, konfektion, olja & gas.

Brinner för: Att finna smarta lösningar med påtagliga effektmål, genom en kombination av organisation, arbetssätt och systemstöd. Att styra och stötta under genomförandet och se lösningarna bli verklighet.


Birgitta Ringsjö


Civ ing Maskin inriktning Produktion & Organisation, samt Affärsekonomi & Affärsutveckling
Född: 1963
E-post: birgitta.ringsjo@zedero.se
Telefon: +46 (0)708 323 626

Erfarenhet: Många års erfarenhet och ledarskap inom logistik, supply chain, affärsutveckling och försäljning.

Styrka: Innovationsförmåga kombinerad med stark drivkraft att genomföra förändringar, stor uthållighet och djupt engagemang. Analytiskt orienterad och fokuserar i problemlösningen på helheter och samband som leder till konkreta affärsutvecklingsmöjligheter.

Branscher: Telekom, Medicinsk teknik, Utbildning

Brinner för: Att coacha och entusiasmera team och medarbetare mot gemensamma mål, med fokus på rak och tydlig kommunikation.Lisbeth Wessberg Ledner


Logistikkonsult
Föreläsare inom Logistik, Transport, Försäljning, Kvalitet och Miljö
Född: 1965
E-post: lisbeth.w.ledner@gmail.com
Telefon: +46 (0) 706 347500

Erfarenhet: Befattningar som Business Solution Manager, Tender Manager och Sales Manager
25 års erfarenhet av transport och logistik. Har arbetat med försäljning och utveckling av logistik och transporttjänster samt marknadsföring av dessa. Internationellt relationsbyggande arbete samt projektledning av upphandling och kostnadseffektiva logistiklösningar. Föreläser och utbildar inom transport och logistik.

Styrka: Driven, engagerad. Fokuserar på helheten, att driva och slutföra projekt till framgångsrika lösningar. Analysera och utreda inför och genomföra upphandlingsprojekt.

Branscher: Shipping, Transport, Logistik, Utbildning.

Brinner för: Att bidra till lösningar som överträffar resultat och förväntningar. Att förmedla kunskap och att höja kompetensen inom transport och logistik.


Ingvar Alm


Management Consulting, Supply Chain Management
Född: 1955
E-post: pialm@outlook.com
Telefon: +46 (0)72 968 35 89

Erfarenhet: Gedigen erfarenhet av ledaruppdrag (koncernledning 13 år, företagsledning 20 år, personalansvar 20 år) i internationell miljö inom flera branscher.

Styrka: Kundfokuserad med helhetssyn, relationsskapande, engagerad med stort driv, målfokuserad, rak och orädd.

Branscher: Automotive, kontraktstillverkning (mekanik, elektronik, medicin) samt hydraulik.

Brinner för: Skapa konkurrenskraftiga Supply Chain-strukturer, skapa distinkta affärsmässiga relationer, skapa avtal som reglerar hur vi vill arbeta, leda förändringsarbete samt coaching av medarbetare.


Olle Arfors


Civ Ing Industriell Ekonomi
Född: 1959
E-post: olle.arfors@arfors.se
Telefon: +46 (0)705 661 210

Erfarenhet: Planeringschef, logistikchef, IT-chef inom verkstadsindustrin. I konsultbranschen ledande befattningar som konsultchef, regionchef, landschef. Utfört ca 120 uppdrag på 70-talet företag inom området SCM. Många år som egen företagare med stort kontaktnät i SCM branschen.

Styrka: Som coach och mentor för större förändringsarbeten inom SCM där även utbildning är viktiga inslag.

Branscher: Tillverkande industri, Handel, Telekom, Logistik

Brinner för: Att mycket snabbt kunna formulera och konkretisera vad som behöver göras. Utmaningen att alltid förenkla. Författare till boken Framgångsmotorn - gränslös logistik, som fokuserar vikten av att samarbeta tvärfunktionellt.


Jerker Berglund


Civ Ing Elektroteknik
Född: 1965
E-post: jerker.berglund@sustainable-approach.se
Telefon: +46 (0)733 277 648

Erfarenhet: Linjebefattningar som projektledare, chef, KAM och teknisk direktör (CTO). Utlandserfarenhet som internationell konsult.

Styrka: Helhetssyn med förmåga att driva funktionsövergripande projekt. Leda, utveckla och strukturera organisation och verksamhet. Analysera, utreda och och utveckla business case. Upphandling.

Branscher: Telecom, tjänstesektorn, utbildning

Brinner för: Hjälpa mina kunder se och realisera affärsnyttan med en hållbar verksamhet, att skapa fungerande strukturer i komplex verksamhet samt att nå utmanande mål med hög kvalité


Johan Berneskog


Utbildning: Civ Ing Datateknik
Född: 1973
E-post: johan@dontstopbelievin.se
Telefon: +46 (0)708 799 728

Erfarenhet: Programchef, Projektledare, Projektkontorschef, Affärsområdeschef, KAM

Styrka: Agil Offshoring, Affärsorientering genom att kombinera IT och Veksamhet. Helhetssyn och struktur i komplexa uppdrag. Engagemang, driv och uthållighet mot uppsatt målbild.

Branscher: Energi, Handel, Industri, Läkemedel & Telecom

Brinner för: Ökad kundnytta, Se en förändring få effekt- såväl liten som utförs många gånger som stor som utförs färre gånger, Skapa förutsättningar för kollegor/projektmedlemmar/kunder att växa.


Anders Borgström


Civ Ing Industriell ekonomi
Född: 1962
E-post: anders.borgstrom@antvision.com
Telefon: +46 (0)70 2074181

Erfarenhet: Implementering av affärssystem. Utveckling och implementering av IT-stöd för analys och styrning i logistikprocesser. Anpassning och integration av olika typer av BI-system för att ge möjlighet till bättre verksamhetsstyrning.

Styrka: En kombination av resultatfokus, lyhördhet och envishet som leder fram till användbara lösningar. Förmåga att skapa enkla och robusta IT-hjälpmedel som fungerar i praktiken.

Branscher: Tillverkande företag och grossister samt olika typer av tjänsteföretag.

Brinner för: Att skapa bestående resultat genom helhetssyn, delaktighet och engagemang.


Anders Darlöf


Civilingenjör, Maskinteknik, Industriell ekonomi
Född: 1953
E-post: anders.darlof@adarcon.se
Telefon: +46 (0)708 653415

Erfarenhet: Mer än 25 års erfarenhet som Managementkonsult inom Försörjningskedjan och Verksamhetsutveckling. Har arbetat i både stora och små företag, nationellt och internationellt, ofta i ett tvärfunktionellt arbetssätt. Fokus på att öka effektiviteten och lönsamheten. Ofta anlitad som projektledare för att driva förändringsarbete. Chefserfarenhet.

Styrka:Bra helhetssyn och en bred kunskap och erfarenhet av Försörjningskedjan samt insikt om vad som krävs för ett lyckat förändringsarbete. Målorienterad, analytisk, strukturerad, drivande, kommunikativ, operativ, tydlig, rak, engagerad

Branscher: Tillverkande företag inom en mängd branscher

Brinner för: Att utveckla konkreta lösningar som fungerar i praktiken, skapa resultat tillsammans med andra människor, att få det att hända.


Henrik Ehrengren


Civ Ing Maskinteknik
Född: 1973
E-post: henrik@ehrengren.se
Telefon: +46 (0)708 13 58 94

Erfarenhet: Linjechef med 15 års erfarenhet inom Supply Chain, produktion, logistik och försäljning. Projektledning inom utveckling, outsourcing, förändringsledning och implementation av affärssystem. Implementering av lean-baserade produktionssystem.

Styrka: Helhetsförståelse för hela bolaget och dess flöden, från försäljning till fakturering. Bra på att skapa relationer med samtliga medarbetare och positioner. Skapar bestående förändringar. Driven, strukturerad och självgående.

Branscher: Service, Telekom, Tåg, Medicinsk teknik, Tillverkande industri, Logistik

Brinner för: Skapa bestående förändringar och förbättringar. Stimulera och med hjälp av kundens medarbetare snabbt utveckla arbetssätt och processer.


Joakim Harping


Marknadsekonom
Född: 1959
E-post: joakim@farbrorjoakim.se
Telefon: +46 (0)705 824 463

Erfarenhet: Befattningar som VD, marknadschef, försäljningschef och konsultchef.

Styrka: Strateg, kundombudsman, upphandlare, coach och mentor i frågor som rör försäljning, inköp och ledarskap. Lärare och föreläsare i försäljning, inköp och ledarskap vid bland annat IHM, Företagsuniversitetet och Medieinstitutet.

Branscher: Restaurang/catering, resor, hotell och media.

Brinner för: Kundförvaltning, leverantörsförvaltning, affärsutveckling och medarbetarutveckling. Författare till boken "Myten om den lojala kunden", "Grunden till framgångsrikförsäljning inom Media" och B2B.


Fredrik Holmstedt


Civ Ekonom med inriktning Redovisning och Finansiering
Född: 1959
E-post: fredrik@holmstedt.com
Telefon: +46 (0)70 492 20 20

Erfarenhet:

Många års erfarenhet och ledarskap inom ekonomi och finans

Styrka: Jag är en affärsinriktad CFO med bred erfarenhet från tjänstesektorn, med stor erfarenhet av Change Management. I de befattningar som jag har haft har inriktningen varit att utveckla företagets strukturkapital till affärsverksamheten, samt att ge den kommersiella funktionen ett stöd i deras vardag.

Branscher: Försäkring, Bank och Finans.

Brinner för: Att visualisera ekonomiska och finansiella sammanhang på ett lättfattligt och begripligt sätt.


Mikael Klemets


Civ Ing Industriell Ekonomi
Född: 1962
E-post: mikael@klemetsconsulting.se
Telefon: +46 (0)733 828 575

Erfarenhet: Har varvat konsultarbete med linjebefattningar inom SCM. Projektledarerfarenhet från c:a 100 verksamhetsprojekt, framförallt inom tillverkande industri. Har stor vana vid att arbeta efter etablerad projektmetodik. Har fackkunskaper inom projektledning, lagerstyrning, produktion, inköp, logistik, underhåll och flera olika affärssystem.

Styrka: Kombinerar analys och förstudier med genomförandeuppdrag. Kan kommunicera med alla nivåer inom företag och organisationer. Har ett pragmatiskt förhållningssätt och kombinerar ett omfattande verksamhetskunnande med en kunskap om affärssystem och processer.

Branscher: Framförallt tillverkande industri. Har genomfört flera internationella uppdrag, främst i Östeuropa.

Brinner för: Att skapa effektiva lösningar som ger mätbara och bestående resultat.


Phär Oscár


Civ Ing Industriell Ekonomi
Född: 1960
E-post: phar.oscar@outlook.com
Telefon: +46 (0)708-733966

Erfarenhet:Främst linjebefattningar såsom VD, affärsområdeschef, logistikchef och fabrikschef inom verkstads- och återvinningsindustrin med upp till över 1 000 anställda i flera länder. Har under många år utvecklat och byggt affärsverksamhet i flera europeiska länder samt i Asien. Internationell projektledarerfarenhet.

Styrka: Förmåga att utveckla, utvärdera och förverkliga affärer och med det driva företag och större projekt. Ledarskap i både med- och motvind och få saker och ting gjorda. Internationell erfarenhet från, framförallt, Europa och Asien.

Branscher: Erfarenhet från verkstads- och återvinningsindustri samt handelshus.

Brinner för: Leverera resultat! Leda förändring - både bygga och avveckla.


Hans Ramne


Civ Ing Maskinteknik, inriktning transport och logistik
Född: 1961
E-post: hramne@me.com
Telefon: +46 (0)708 189 919

Erfarenhet: Logistikchef i flera svenska och internationella företag. Har som konsult utfört en stor mängd projekt med varierande innehåll inom logistikområdet.

Styrka: Att använda affärssystem rätt för att utnyttja dess fulla potential. Målstyrning för att denna vecka blir bättre än den förra och att nästa vecka blir bättre än denna.

Branscher: Tillverkningsindustrin, grossister, handel

Brinner för: Att få den dagliga verksamheten i företag att fungera och att leverera vad som utlovats. Arrangerar kappseglingar i evenemangsbolaget Sailing Båstad.


Ulf Ryde


Ekonom
Född: 1947
E-post: ulf@ryde.se

Erfarenhet: VD, MC, FC. Har arbetat med marknadsföring, försäljning och inköp.

Styrka: Att få saker att hända i organisationer och därmed skapa resultat. Jag är noga med att uppdragsgivarna skall betrakta min insats som en investering, man ska alltså få tillbaka investeringen med råge. Jag kombinerar analyser och förstudier med resultatskapande åtgärder, alltid med utgångspunkt från gällande affärsplan. Att bygga affärsplaner och bryta ned dem på affärsområdesnivå och vidare ned på individnivå, så att samtliga medarbetare har en egen aktivitetsplan.

Branscher: Bank, Finans, Försäkring, Handel, FM, Skog. Tillverkning med fokus på svensk exportindustri.

Brinner för: Att få människor att leverera, och tycka att vägen dit är kul och spännande.


Björn Sanner


Civ Ing Industriell Ekonomi
Född: 1953
E-post: bjorn.sanner@live.se
Telefon: +46 (0)703 922 900

Erfarenhet: Linje befattningar som produktionstekniker, strategisk inköpare, Inköpsdirektör samt Logistikchef. Långvarig konsulterfarenhet inom supply chain management och inköpsstyrning samt utbildning inom YH och Högskola.

Styrka: Strategiskt inköpsstyrning, affärsförhandling, supply chain management och flödesstyrning KANBAN med tillhörande systemstöd.

Branscher: Automotive, Belysningsbranschen, Tillverkningsindustri, Livsmedel, Retail samt utbildning.

Brinner för: Category Management (inköp) och Lean (supply chain) samt att driva fram resultat på ett affärsmässigt och hållbart sätt.


Gösta Seuranen


Civ Ing Elektroteknik & MBA Internationell Affärsutveckling
Född: 1956
E-post: gosta.seuranen@emprowa.com
Telefon: +46 (0)76 848 998

Erfarenhet:Utvecklingschef, kvalitetschef, inköpschef, logistikchef, IT-chef och projektchef. Bott och verkat 10-år i Asien med ledande befattningar inom Global Supply Chain och som regions- och konsultchef med ansvar för kvalitets-och verksamhetsprogram inom tillverknings- och processindustrin.

Styrka: Systembyggare och förändringsagent med förmåga att involvera personalen till att utveckla och implementera stabila och fungerande verksamhetssystem för styrning och kontroll av operativa processer. Utbildning och coaching av ledning och team inom Kaizen/Lean-management och hur man skapar och bygger lärande organisationer över kulturella gränser.

Branscher: Tillverkande industri, Processindustri, Reservdelar & Teknisk Service, Elektronik & Elektroteknik, Logistik, Utbildning.

Brinner för:Att få människor att behärska sin arbetsroll med kunskap hur man når uppsatta mål och förstår helheten i värdekedjan, samtidigt som de blir motiverade att ta ansvar för sin egen roll i denna värdekedja, med utveckling och ständiga förbättringar i fokus.


Martin Uudelepp


Civ Ing Maskin
Född: 1967
E-post: martin@novotum.se
Telefon: +46 (0)706 186 174

Erfarenhet: 19 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning i som chef/projektledare inom IT, finans och supply chain. Stor erfarenhet av stora globala organisationer och har framgångsrikt drivit ett flertal stora internationella projekt som pågått under flera i år

Styrka: Lösa komplexa och tvärfunktionella verksamhetsutmaningar hela vägen från idéstadiet till implementerad lösning. God kommunikatör som är van att arbeta med personer på olika befattningsnivåer och med olika teknisk kompetens.

Branscher: Automotive, retail, telecom, finans, media

Brinner för: Coacha medarbetare att växa in sina roller och skapa engagerade team som överträffar förväntningarna och levererar högkvalitativa resultat.


Martin Öhman


Civilingenjör, lic reglerteknik och ekonom
Född: 1971
E-post: martin@ohmanconsulting.se
Telefon: +46 (0)733 277 482

Erfarenhet: 15 års erfarenhet som logistikchef och managementkonsult. Arbetat hos McKinsey med flera rådgivare.

Styrka: Att strukturera och visualisera komplexa frågor. Kombinera data på nya sätt för att dra nya slutsatser. Driva förändringar genom mätbarhet och åskådliggörande. Exempel: Reducerat bundet kapital genom att coacha lagerstyrning. Stöttat kund- och leverantörsförhandlingar genom faktaövertag. Rekommenderat produkter och priser utifrån lönsamhetsanalys. Effektiviserat kundtjänster. Tydliggjort krav på Business Intelligence.

Branscher: Tillverkande industri, Transport, Telekom, Bygg, Finans och Processindustri.

Brinner för: Att förklara svåra saker enkelt och trovärdigt.

ARFORS MANAGEMENT AB, JÄRPSTIGEN 12, 167 67 BROMMA, SWEDEN. TEL: +46 70 566 12 10