Med sakfrågan i fokus skapar vi resultat tillsammans

"If you want something done - Ask somebody busy"


Arfors Consulting Team är en grupp av rutinerade företagare som har en avsevärd erfarenhet av att få saker att hända. Vi delar åsikten att SCM handlar om samarbete mellan funktioner och företag. Detta leder till att alla är logistiker eftersom alla deltar i samarbetet.

Vi är uppbygga utifrån samma grundtanke. Arfors Consulting Team består av tidigare VD:ar och chefer med gedigen kunskap från försäljning, inköp, planering, logistik, produktutveckling, IT och ekonomi. Vår sammanlagda erfarenhet täcker alla delar av företagets försörjningskedja. Vi kan alla buzzwords i konsultvärlden och anser att de flesta handlar om att få struktur på sitt sunda förnuft.

Supply Chain Management och ledarskap, en vinnande kombination

Vi designar, utvecklar och förbättrar försörjningskedjor i industri-, handels- och tjänsteföretag samt organisationer. Vår tvärfunktionella uppbyggnad gör oss mycket lämpliga att förstå behovet av gränsöverskridande processer och verktyg.

Hur vi arbetar

Våra kunder har rätt att förvänta sig konsulter som:
  • mycket snabbt sätter sig in i sakfrågan och gör nytta redan på första mötet
  • är trygga i sin kärnkompetens och väljer enkla angreppssätt och metoder
  • är generösa med sin kunskap och brinner för att utveckla sina uppdragsgivare
  • fungerar bra på ledningsnivå och vet att den sanna framgången skapas i det operativa arbetet
  • är prestigelösa och snabbt bygger starka relationer
  • är effektiva med våra egna och kundens resurser.

Vi kan tillräckligt mycket om "lean" för att själva vara det.

Vad vi åstadkommer

Fokus läggs på att skapa robusta och begripliga processer och verktyg tillsammans med kunden. Vi utgår från praktisk erfarenhet. Vi sammanfattar vårt arbete kortfattat och pedagogiskt.

Ett nätverk som skräddarsyr uppdragen

Arfors Consulting Team är ett nätverk som skräddarsyr vår insats helt och hållet baserat på dina önskemål från gång till gång. Var och en ansvarar för sin egen leverans, och vi samarbetar när det passar för det enskilda tillfället. I kontakten med kund, utses en ansvarig huvudman för uppdragets utförande. Tillsammans är vi en kraftfull och strukturerad organisation som förfogar över både kompetens och kapacitet att arbeta med stora uppdrag.
Det här är Arfors Consulting Team >>

Intresserad av att bli en i teamet? >>

ARFORS MANAGEMENT AB, JÄRPSTIGEN 12, 167 67 BROMMA, SWEDEN. TEL: +46 70 566 12 10